Szkoła kluczowych kompetencji

Plan Daltoński – pomysł na edukację

Posted on

Plan Daltoński – pomysł na edukację  “Zawsze tak było, ja też tak miałam, wykształciłam się, jestem kimś, nie widzę powodu, by to zmieniać” – to najczęstszy argument usprawiedliwiający aktualny system edukacji w Polsce. To nie oznacza, że skoro “zawsze tak było”, to nadal musi tak być. Wiele sektorów dostosowano do wymogów współczesności, a w edukacji, […]

Projektowanie komunikacji

Scenariusze komunikacyjne uwarunkowane sytuacją – Communication Design

Posted on

W procesie socjalizacji każdy uczestnik danej kultury jednostkowej nabywa repertuar kategorii intelektualnych, umożliwiających interpretację zjawisk rzeczywistości zgodnych z doświadczeniem właściwym tej formacji kulturowej. Gdyby jednak procesy działań zależały wyłącznie od kategorii intelektualnych, zdobytych dzięki socjalizacji, byłyby całkowicie przewidywalne. Socjalizacja  dąży do ograniczenia przewidywalności interakcji społecznych.  Działania poszczególnych jednostek są sterowane między innymi przez grupy kulturowe, […]

Współpracuję z najlepszymi

Współpracuję z najlepszymi – Tomasz Greczyło

Posted on

dr Tomasz Greczyło jest nauczycielem fizyki (posiadającym doświadczenie nauczania w liceum, gimnazjum i szkole podstawowej). Jest adiunktem w Zakładzie Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, realizatorem projektów międzynarodowych i krajowych finansowanych z budżetu UE oraz autorem publikacji naukowych poświęconych nauczaniu fizyki. Współorganizuje konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom nauczania i uczenia się. Jest pełnomocnikiem dziekana ds. […]

Warsztat pracy nauczyciela TIK

Canva – narzędzia cyfrowe

Posted on

Canva, powstała w 2012 roku jest internetowym narzędziem do tworzenia projektów graficznych. Dzięki rozbudowanym funkcjom i filtrom oraz zasobom w postaci obrazów, grafik i fontów mogą powstać prezentacje, dokumenty użytkowe, plakaty, kolaże itp.  Od czego zacząć? Logowanie. Wejdź na stronę www.canva.com – zarejestruj się (najprościej kontem @gmail) według instrukcji, wpisując w polach dane. Uzyskujemy dostęp […]

Szkoła kluczowych kompetencji

Job crafting i współodpowiedzialność – kompetencje przyszłości

Posted on

Coraz częściej o edukacji mówi się w kontekście jej redefinicji i uczynienia szkół instytucjami zwinnymi, nastawionymi na współodpowiedzialność osób zaangażowanych w edukację.  Pomocne w zrozumieniu tej transformacji może być podejście job crafting.  Czym jest job crafting?  Procesem wprowadzania zmian w zadaniach i/lub w relacjach w ramach wykonywanej pracy. Dostosowując tę definicję do edukacji, job crafting […]

Zdalne nauczanie

Zadania w zadaniach – MS Teams

Posted on

JAK ZADANIA TO W ZADANIACH.  Co w zdalnym nauczaniu jest tak naprawdę ważne?  Moim zdaniem komunikacja i relacja. Czyli nic nowego.  Najbardziej ostatnio rozpowszechnianym wariantem lekcji są wideo-spotkania na żywo. I byłby to niewątpliwie najbliższy odpowiednik lekcji stacjonarnej, gdybyśmy żyli w utopii. Gdybyśmy nie napotykali na problemy  techniczne (z komputerami, mikrofonami, kamerami, łączem internetowym), socjalne […]

Szkoła kluczowych kompetencji

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów

Posted on

Od wielu lat w obszarze edukacji zaznacza się konieczność wsparcia kadry dydaktycznej ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Służą temu szkolenia, konferencje i konwenty oraz uczestnictwo w projektach edukacyjnych.  Czym są kompetencje kluczowe? Kompetencje kluczowe wynikają z połączenia wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Kompetencje kluczowe oscylują wokół rozwoju osobistego, włączania w życie społeczne, […]

Warsztat pracy nauczyciela TIK

Narzędzia cyfrowe – MS Teams

Posted on

Na prośbę odbiorców moich szkoleń z obsługi pakietu biurowego MS Office 365 informacje na temat MS Teams publikuję również w oddzielnym wpisie. Część czytelników zgłosiła taką prośbę, by bez konieczności przewijania treści dotyczącej pełnego pakietu, szybko i łatwo dotrzeć do sedna. MS Teams od marca 2020 cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gdy wydaje się, że gro […]

Warsztat pracy nauczyciela TIK

Narzędzia cyfrowe – Genially

Posted on

Genially jest naprawdę genialne! Oferuje rozwiązania zarówno dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają podejmować wyzwania z tworzeniem zadań przy użyciu narzędzi cyfrowych, jak i zaawansowanych fascynatów sieciowych rozwiązań. Ostatnio tak się bawiłam w długie zimowe wieczory, gdy x lat temu poznałam Quizlet. Polecam escape-rooms, historie jednego zdjęcia, puzzle, quizy. Właściwie polecam wszystkie szablony. Warunek? Musimy mieć […]

Warsztat pracy nauczyciela TIK

Office 365 dla edukacji

Posted on

NA CO POWINNIŚMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS WDRAŻANIA PAKIETU BIUROWEGO OFFICE 365? Umiejętności współczesnego nauczyciela w zakresie kompetencji cyfrowych są bardzo zróżnicowane. Dlatego to do obowiązków dyrektora placówki i administratora sieci należy odpowiednie przygotowanie rady pedagogicznej do wdrożenia nowych technologii, przygotowania szkoły do wprowadzenia TIK i edukacji zdalnej. Obowiązki te z jednej strony dotyczą spraw technicznych […]