Zdalne nauczanie

Zadania w zadaniach – MS Teams

Posted on

JAK ZADANIA TO W ZADANIACH.  Co w zdalnym nauczaniu jest tak naprawdę ważne?  Moim zdaniem komunikacja i relacja. Czyli nic nowego.  Najbardziej ostatnio rozpowszechnianym wariantem lekcji są wideo-spotkania na żywo. I byłby to niewątpliwie najbliższy odpowiednik lekcji stacjonarnej, gdybyśmy żyli w utopii. Gdybyśmy nie napotykali na problemy  techniczne (z komputerami, mikrofonami, kamerami, łączem internetowym), socjalne […]

Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – dobre praktyki w 20 punktach.

Posted on

To, co sprawdza się na zajęciach, lekcjach i spotkaniach stacjonarnych najczęściej nie sprawdza się w edukacji zdalnej. Lekcja zdalna nie powinna być wiernym odzwierciedleniem lekcji stacjonarnej. Sposoby komunikacji bezpośredniej rządzą się innymi prawami, niż sposoby zapośredniczone. Czynności wykonywane na lekcjach w klasie, przeniesione do sieci, mogą być czystą stratą czasu i wpływać niekorzystnie na koncentrację […]