Warsztat pracy nauczyciela TIK

Narzędzia cyfrowe – MS Teams

Na prośbę odbiorców moich szkoleń z obsługi pakietu biurowego MS Office 365 informacje na temat MS Teams publikuję również w oddzielnym wpisie. Część czytelników zgłosiła taką prośbę, by bez konieczności przewijania treści dotyczącej pełnego pakietu, szybko i łatwo dotrzeć do sedna.

MS Teams od marca 2020 cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gdy wydaje się, że gro nauczycieli odbyło odpowiednie szkolenia i z powodzeniem stosuje rozwiązania w swojej pracy z uczniami, pojawia się nowa, atrakcyjna funkcjonalność, której trzeba się nauczyć. Postaram się, podobnie jak na szkoleniach online, ułatwić tę drogę.

Do czego służy Teams?

Do komunikacji, tworzenia zadań i prowadzenia lekcji na odległość.

Choć nie tylko, równie dobrze można stosować Teams podczas lekcji stacjonarnych, zadań domowych, prowadzenia projektu.

MS Teams jako centrum pracy zespołowej tworzy bezpieczne środowisko hybrydowe i umożliwia:

 • integrację osób, treści i narzędzi;
 • komunikację w formie czatu, rozmowy w czasie rzeczywistym i transmisji wideo;
 • udostępnianie ekranu, plików, aplikacji;
 • usprawnienie przepływu pracy;
 • tworzenie treści dydaktycznych o charakterze projektowym, podawczym i weryfikacyjnym.

Używając Teams, oszczędzamy czas. W przypadku nowych rozwiązań należy jednak poznać ich funkcjonalności, by móc w pełni wykorzystać zasoby. 

Od czego zacząć? 

Krok pierwszy – instalowanie

Teams jest aplikacją przeglądarkową. 

Dedykowaną aplikacją jest Microsoft Edge: https://tinyurl.com/wieszto-ms-edge

Można też zastosować przeglądarkę Opera: https://tinyurl.com/wieszto-opera 

lub Google Chrome: https://tinyurl.com/wieszto-G-Chrome

Najlepiej jednak zainstalować aplikację Teams, aby korzystać z oprogramowania bez pośrednictwa przeglądarki: https://tinyurl.com/wieszto-aplikacja-Teams

Krok drugi – nawigowanie

Po zalogowaniu do programu swoim unikatowym kontem i hasłem dobrą praktyką jest przejrzenie elementów paska narzędzi (zwanego też listwą lub menu) umieszczonych z lewej strony interfejsu użytkownika. Naciśnięcie ikony sprawi, że zostaniemy przekierowani do odpowiedniej funkcjonalności:

 1. Aktywność 

Aktywność jest zakładką filtrującą przepływ informacyjny. Tutaj otrzymujemy sygnał o jakimkolwiek działaniu z naszymi odbiorcami, może to być komunikat, przesłane zadanie, publikacja itp. 

 1. Czat 

Czat jest przestrzenią do komunikacji za pomocą pisma, rozmowy lub transmisji wideo. Polecam zakładać czaty przedmiotowe, zespołowe, międzyzespołowe, indywidualne itp. do szybkiej komunikacji, reakcji zwrotnej, a również rozmów mniej formalnych. 

 1. Zespoły

Zespoły to klasy, grupy, rady pedagogiczne. Osoba odpowiedzialna za utworzenie zespołu jest jej zarządcą. Zespoły mają unikatowe uprawnienia i funkcje zarówno po stronie nauczycieli, jak i uczniów. Aby stworzyć zespół/zespoły należy wejść w zakładkę “Zespoły”:

a następnie w prawym górnym rogu kliknąć: “Dołącz do zespołu lub utwórz nowy”. Wyświetli się propozycja z utworzeniem zespołu nowego lub na podstawie istniejącego. 

Lekcje z naszymi uczniami, zespoły kompensacyjne, koła zainteresowań, projekty to zakładka “zajęcia”. Zakładka “Grupa robocza nauczycieli” może być radą pedagogiczną, interdyscyplinarnym zespołem nauczycieli pracującym nad wspólnym przedsięwzięciem itp. Zajęcia pozalekcyjne można ująć w zakładce “Inne”. 

Ważne jest, aby dla danej placówki ustalić spójny system nazewnictwa zespołów. Przyjęło się zapisywanie wg schematu: rok rozpoczęcia edukacji w szkole danej klasy, litera klasy, przedmiot, np: 2015A Matematyka, 2009c informatyka itp. Ma to związek z brakiem konieczności nanoszenia zmian  nazwy klasy w kolejnych latach nauczania. 

Inny sposób nazywania klas jest dostępny w tutorialu:https://tinyurl.com/wieszto-nazwyklas

Nauczyciele samodzielnie tworzą zespoły na podstawie listy uczniów w danej klasie. Skład uczniów można edytować w dowolnym momencie. 

Interfejs stworzonego przez nas zespołu możemy dopracować, zmieniając w ustawieniach domyślne tło (zdjęcie z naszych prywatnych zasobów, logo lub ikona w aplikacji).

Z poziomu zespołu można rozpocząć spotkanie/lekcję/dyskusję/naradę, klikając w prawym górnym rogu: “Rozpocznij spotkanie”.

 1. Prace 

Z zakładki “Prace” możemy  skorzystać tylko wówczas, gdy mamy założone “Zespoły” i przypisanych do nich uczestników.

Wybierając “Prace” klikamy na przycisk “Utwórz”, pod tą komendą kryją się opcje prac, jedną    z nich są “Zadania”, drugą “Testy”. Oba rozwiązania możemy tworzyć od nowa, albo na podstawie wcześniej zapisanych przez nas dokumentów. 

Prace są wyświetlane w trzech opcjach, jako: 

 • Wersje robocze (zadania, których jeszcze nie udostępniliśmy);
 • Przypisane (zadania, które uczniowie mogą wykonywać);
 • Ocenione (zadania, zwrócone uczniom z ewentualnym komentarzem i oceną).

i jako, powtórzmy: 

 • Zadanie – odpowiednie dla pracy, którą zamierzamy opisać, dołączając materiały, kryteria ocen;
 • Test –  formularz zawierający pytania test z zadaniami zamkniętymi, test wyboru, który zostanie automatycznie oceniony;
 • Przy użyciu istniejącego – zadanie uprzednio przez nas przygotowane.

Następnie wybieramy klasę, której zadajemy lub proponujemy pracę i klikamy przycisk “Dalej”. 

Akcja ta przekieruje nas do “Nowego zadania”: 

Wyświetlone okno jest szablonem, który można wypełnić według naszych własnych wytycznych.  

 • “Tytuł” warto potraktować jako swoisty spis treści, dobrą praktyką jest zastosowanie schematu: Lekcja 1, Temat:… itd.  – odpowiadający pierwszej zdalnej lekcji, pierwszemu działowi, to porządkuje materiał również na poziomie tego modułu. Dodatkowo mamy tu opcję: “Dodaj kategorię”.
 • “Instrukcje” to szczegółowy i adekwatnie dla naszych odbiorców sformułowany opis zadań. Najlepiej zrealizować go w punktach, uwzględniając punkty priorytetowe, sekwencyjne i opcjonalne. Można dodać “Zasoby” tj. linki, pliki, karty pracy, zadania w aplikacjach. 
 • “Punkty” są  obszarem, w którym określamy sposób oceny – edytując zakładkę “Dodaj zestaw kryteriów oceny” można przygotować siatkę ewaluacyjną, nadając nazwy ocenom wg skali szkolnej lub własnej inwencji. Oceniane osoby od razu wiedzą, przystępując do zadania, jakie są warunki oceniania. 
 • “Przypisz do” – tę zakładkę można zastosować na dwa sposoby: zadanie przypisać całemu zespołowi lub konkretnym osobom. 
 • “Termin wykonania” służy określeniu terminu zadania, konkretnej daty i godziny. System wygeneruje nam informację o przesłaniu zadania również po ustalonym terminie. 
 • Wybranie “Dodaj zasoby” umożliwia nam podpięcie dodatkowych opcji, np. z Chmury OneDrive. Wystarczy wskazać plik i potwierdzić wybór przyciskiem “Dołącz”. 
 • Trzy kropki ··· to w usłudze Office 365  przeważnie opcje dodatkowe, w tym miejscu możemy zezwolić uczniom na edytowanie pliku z prośbą o odesłanie go po zakończonej pracy. 

Po uzupełnieniu pól w szablonie “Zadania”, klikamy na przycisk “Przypisz”. Odbiorcy przypisanego zadania otrzymają alert w “Aktualnościach”, w zadaniach komplet informacji, a my z poziomu naszego zadania, możemy wejść w zakładkę “Widok ucznia”, by zobaczyć, w jakim układzie zadanie wyświetla się naszym uczniom. Kliknięcie na konkretne zadanie wyświetla listę uczniów oraz informacje o indywidualnym postępie prac.

 1. Kalendarz 

Kalendarz to kolejna opcja ułatwiająca zarządzanie w grupie. Wszystkie spotkania zaplanowane w tej usłudze automatycznie są wprowadzane jako spotkania online. Wchodząc w moduł “Kalendarz”, wybieramy pozycję “Nowe spotkanie”. Akcja ta przekieruje nas do szablonu, który należy wypełnić. Początkujący użytkownicy często natrafiają na pułapkę, która w poniższej wizualizacji jest opatrzona słowem “uwaga!”

Zakładki “Dodaj uczestników wymaganych” używamy tylko wtedy, gdy dołączamy do spotkania kogoś spoza klasy lub organizujemy spotkanie nie dla wszystkich uczestników. 

Gdy nasze spotkanie zakłada uczestnictwo całego zespołu/klasy wybieramy zakładkę “Dodaj kanał” (kanał = zespół). Jeśli nasze lekcje są ustalone według cyklicznego planu, warto zastosować “powtarza się co tydzień” itp.  

Istnieje też opcja zapraszania osób spoza organizacji (placówki), również takich, które nie mają licencji na zespoły. Tak można zorganizować spotkanie z rodzicami uczniów. Aby zaprosić zainteresowanych, należy w zakładce “Dodaj wymaganych uczestników” zapisać/wkleić pełny adres mailowy, a następnie wybrać pozycję “Zaproś”. Na ten adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem do spotkania. 

Do Teams podpięte są aplikacje – polecam je przejrzeć i zapoznać się z ich funkcjonalnością. Znajdziemy tu rozwiązania do zarządzania zespołami, tworzenia społeczności, planowania, projektowania, notowania, gromadzenia zasobów, porządkowania. 

Krok trzeci – spotkanie/lekcja online

Z poziomu “Zespołu” lub za pomocą “Kalendarza” można stworzyć spotkanie na kanale ogólnym (General). Uprzednio sprawdzamy ustawienia kamery i mikrofonu, a następnie klikamy “Dołącz teraz”.

Nasi Uczniowie o wyznaczonej porze powinni pojawić się jako “Uczestnicy”. W górnej listwie/menu widnieją ikony, kolejno:

 • lista uczniów, którzy zalogowali się na spotkaniu;
 • czat spotkania;
 • uniesiona ręka – sygnał dla chcących zabrać głos (imitacja podniesionej ręki w klasie na lekcjach stacjonarnych);
 • trzy kropki ··· – dodatkowe opcje, takie jak ustawienia urządzenia, opcje spotkania – formuła demokratyczna i niedemokratyczna, notatki, efekty tła, napisy na żywo, nagrywanie, klawiatura numeryczna;
 • kamera;
 • mikrofon;
 • dzielenie ekranu – można wyświetlać prezentacje, notatki, tablicę.

Krok czwarty – testowanie najlepszych rozwiązań dla naszych uczniów na przedmiotach, których uczymy – dobre praktyki.

CO JESZCZE JEST WAŻNE?

POWTARZANIE I POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI

 1. Instruktaż: https://tinyurl.com/wieszto-TEAMS
 2. Wprowadzenie: https://www.youtube.com/watch?v=AFTuvIrwCNM&t=43s    
 3. Zespoły i kanały:  https://www.youtube.com/watch?v=VEV09LPFGF0&t=18s    
 4. Korzystanie z kart: https://www.youtube.com/watch?v=Te49Tuldh4k    
 5. Skuteczność komunikacji: https://www.youtube.com/watch?v=D_UeuMBY9nc    
 6. Spotkania on-line na kanałach: https://www.youtube.com/watch?v=zsk4wE8yG-w    
 7. Planowanie spotkań: https://www.youtube.com/watch?v=WHegPP4bAJA    
 8. Organizacja pracy w zespole: https://www.youtube.com/watch?v=rLcqa7fM4e4

opracowała: 

Anna Przyborska-Borkowicz

dr Nauk Humanistycznych w zakresie Pedagogiki

specjalista ka ICT  i innowacji pedagogicznych

Microsoft Innovative Education Trainer

założycielka platformy edukacyjnej wiesz.to

wykładowca  Uniwersytetu Wrocławskiego