Dla studentów

kursy:
•    techniki umysłu
•    metoda projektu – zarządzanie projektem
•    gamifikacje
•    teamwork
•    assessment center
•    etyka PR
•    metody doskonalenia kompetencji miękkich
•    projektowanie komunikacji
•    warsztat tekstów użytkowych
•    ICT

programy autorskie:
„Emisja i impostacja głosu”
„Scenariusze komunikacyjne”
„Umiejętności negocjacyjne”
„Jak mówić, by nas słuchano?” – materiały dla firm
„Teamwork”
„Etyka PR”
„Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy” – materiały dla firm
„Warsztat tekstów użytkowych” – materiały dla firm
„Metody doskonalenia kompetencji miękkich”
„Gamifikacje jako alternatywna komunikacja”

szkolenia zamknięte – scenariusz szkolenia zamkniętego jest poprzedzony wywiadem i przygotowywany w oparciu o indywidualne potrzeby Odbiorcy.