Projektowanie komunikacji

Scenariusze komunikacyjne uwarunkowane sytuacją – Communication Design

Posted on

W procesie socjalizacji każdy uczestnik danej kultury jednostkowej nabywa repertuar kategorii intelektualnych, umożliwiających interpretację zjawisk rzeczywistości zgodnych z doświadczeniem właściwym tej formacji kulturowej. Gdyby jednak procesy działań zależały wyłącznie od kategorii intelektualnych, zdobytych dzięki socjalizacji, byłyby całkowicie przewidywalne. Socjalizacja  dąży do ograniczenia przewidywalności interakcji społecznych.  Działania poszczególnych jednostek są sterowane między innymi przez grupy kulturowe, […]