Współpracuję z najlepszymi
Posted on

Współpracuję z najlepszymi – Fontanna Marzeń – Prywatna Szkoła Podstawowa w Tczewie Fontanna marzeń jest prywatną szkołą podstawową w Tczewie. Jak sama nazwa wskazuje, powstała z pasji, marzeń i poszukiwań lepszych niż systemowe rozwiązań edukacyjnych.  Współpracujemy w obszarach: szkoła kluczowych kompetencji szkolenia i warsztaty metodyczne tutoring

Współpracuję z najlepszymi

Altra

Posted on

Współpracuję z najlepszymi – Altra  Altra jest innowacyjną szkołą, łączącą nurty edukacji alternatywnej ze współczesną wiedzą na temat metod efektywnego uczenia się – Altra Wraz z zespołem wykwalifikowanych pedagogów, nauczycieli i edukatorów tworzymy przyjazną przestrzeń do rozwoju dla naszych uczniów – zespół Altry Współpracujemy w obszarach: nauczanie języka polskiego nauczanie historii szkolenia i warsztaty metodyczne […]

Współpracuję z najlepszymi

Współpracuję z najlepszymi – Oliwia Tarasewicz

Posted on

dr Oliwia Tarasewicz jest trenerką w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, edukatorką i autorką scenariuszy Cyfrowobezpieczni, a także autorką scenariuszy lekcji w projekcie Światowy Wrocław. Pełni również funkcję wiceprezes Fundacji WrOpenUp.  wropenup Współpracujemy w obszarach: dydaktyki metodami projektowymi technologii informacyjno-komunikacyjnych Design Thinking edukacji na odległość  Wspólnie opracowałyśmy dobre praktyki w warsztacie nauczycieli dotyczące metodyki nauczania, dydaktyki […]

Współpracuję z najlepszymi

Współpracuję z najlepszymi – Tomasz Greczyło

Posted on

dr Tomasz Greczyło jest nauczycielem fizyki (posiadającym doświadczenie nauczania w liceum, gimnazjum i szkole podstawowej). Jest adiunktem w Zakładzie Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, realizatorem projektów międzynarodowych i krajowych finansowanych z budżetu UE oraz autorem publikacji naukowych poświęconych nauczaniu fizyki. Współorganizuje konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom nauczania i uczenia się. Jest pełnomocnikiem dziekana ds. […]