Współpracuję z najlepszymi

Współpracuję z najlepszymi – Tomasz Greczyło

Posted on

dr Tomasz Greczyło jest nauczycielem fizyki (posiadającym doświadczenie nauczania w liceum, gimnazjum i szkole podstawowej). Jest adiunktem w Zakładzie Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, realizatorem projektów międzynarodowych i krajowych finansowanych z budżetu UE oraz autorem publikacji naukowych poświęconych nauczaniu fizyki. Współorganizuje konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom nauczania i uczenia się. Jest pełnomocnikiem dziekana ds. […]