Współpracuję z najlepszymi

Współpracuję z najlepszymi – Tomasz Greczyło

dr Tomasz Greczyło jest nauczycielem fizyki (posiadającym doświadczenie nauczania w liceum, gimnazjum i szkole podstawowej). Jest adiunktem w Zakładzie Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, realizatorem projektów międzynarodowych i krajowych finansowanych z budżetu UE oraz autorem publikacji naukowych poświęconych nauczaniu fizyki. Współorganizuje konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom nauczania i uczenia się. Jest pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk pedagogicznych oraz współpracy ze szkołami. Jest również Członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.  Współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu. 

Współpracujemy w obszarach:

  • metodyki nauczania i dydaktyki 
  • metod eksperymentalnych i projektowych
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • szkoły kluczowych kompetencji
  • edukacji na odległość 

Wspólnie stworzyliśmy scenariusze zajęć dla uczniów i nauczycieli dotyczące metodyki nauczania, diagnostyki procesów edukacyjnych, współpracy w grupach zadaniowych, warsztatu pracy nauczycieli. 

Tomasz Greczyło, prócz publikacji naukowych prowadzi bloga:

https://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/