Szkoła kluczowych kompetencji

Plan Daltoński – pomysł na edukację

Posted on

Plan Daltoński – pomysł na edukację  “Zawsze tak było, ja też tak miałam, wykształciłam się, jestem kimś, nie widzę powodu, by to zmieniać” – to najczęstszy argument usprawiedliwiający aktualny system edukacji w Polsce. To nie oznacza, że skoro “zawsze tak było”, to nadal musi tak być. Wiele sektorów dostosowano do wymogów współczesności, a w edukacji, […]

Szkoła kluczowych kompetencji

Job crafting i współodpowiedzialność – kompetencje przyszłości

Posted on

Coraz częściej o edukacji mówi się w kontekście jej redefinicji i uczynienia szkół instytucjami zwinnymi, nastawionymi na współodpowiedzialność osób zaangażowanych w edukację.  Pomocne w zrozumieniu tej transformacji może być podejście job crafting.  Czym jest job crafting?  Procesem wprowadzania zmian w zadaniach i/lub w relacjach w ramach wykonywanej pracy. Dostosowując tę definicję do edukacji, job crafting […]

Szkoła kluczowych kompetencji

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów

Posted on

Od wielu lat w obszarze edukacji zaznacza się konieczność wsparcia kadry dydaktycznej ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Służą temu szkolenia, konferencje i konwenty oraz uczestnictwo w projektach edukacyjnych.  Czym są kompetencje kluczowe? Kompetencje kluczowe wynikają z połączenia wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Kompetencje kluczowe oscylują wokół rozwoju osobistego, włączania w życie społeczne, […]