Warsztat pracy nauczyciela TIK

Narzędzia cyfrowe – Quizizz

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA TIK

W warsztacie pracy nauczyciela wykorzystującego TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) przydatne są aplikacje. 

Quizizz – quizy, testy, ankiety, sprawdziany, kartkówki

https://quizizz.com/

Quizizz jest platformą w chmurze. Jako bezpłatne narzędzie do realizowania zadań i interakcji może być wykorzystane do nauki, zabawy, testowania i sprawdzania wiedzy. Duża popularność wśród edukatorów, nauczycieli i uczniów wskazuje na atrakcyjność wirtualnych działań,  szczególnie podczas pracy na odległość. Do zalet niewątpliwie należą:

  • interfejs w języku polskim
  • łatwość edycji
  • dostępne opcje umożliwiają  mieszania pytań i odpowiedzi – test każdorazowo generuje się pod nowym kodem
  • dostępne opcje “na żywo” – czyli podczas lekcji i “zadanie domowe” z możliwością ustawienia daty i godziny
  • automatyczne generowanie raportu, statystyk
  • możliwość wykorzystania i edytowania propozycji innych autorów.

Od czego zacząć?

Należy w pasku adresów wpisać: https://quizizz.com/

  1. Logowanie. 

Wejdź na stronę quizziz.com, zarejestruj się (najprościej kontem gmail) – w prawym górnym rogu: sign up, a następnie: sign up with google.

Zarejestruj się według instrukcji, wpisując w polach dane.

Uzyskujemy dostęp do interfejsu użytkownika.

  1. Przejrzenie platformy (nawigowanie). 
  1. Tworzenie zadania. 

Za pomocą lupy wyszukujemy, przeglądamy i edytujemy dostępne na platformie quizy (polecenie “Znajdź quiz”). Quiz czyjegoś autorstwa możemy zduplikować, możemy też edytować. Polecam jednak tworzyć własne testy.

 

Tworząc quiz,  nadajemy mu nazwę (tytuł), określamy język, tematykę,  poziom edukacyjny, dodajemy zdjęcie tytułowe. Następnie formułujemy pytania quizu.

Wykorzystujemy opcje wyboru jednej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, otwartych odpowiedzi itd. Uzupełniamy komórki treścią, opcjonalnie obrazami.  Prawidłową odpowiedź (odpowiedzi) zaznaczamy w polu po lewej stronie zielonym znacznikiem. Czas odpowiedzi na konkretne pytania można określić w oknie wyboru, znajdującym się w dolnym lewym rogu okna edycji. Po prawej stronie okna wyświetlany jest podgląd dla uczniów uczestniczących w quizie. Klikamy “Zakończyć” i przechodzimy do  “Nowe pytanie”. 

Po  prawej stronie okna dostępne są opcje:4. Udostępnianie. 

Uczniowie za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do internetu i przeglądarki mogą dołączyć do gry. Wystarczy, że przejdą do strony, której adres widoczny jest na ekranie i wpiszą indywidualny kod gry. Potem muszą już tylko podać dane umożliwiające ich identyfikację – najlepiej imię (nazwisko) – i mogą oczekiwać na rozpoczęcie gry. Jako autorzy zadania, mając już swoich uczestników włączamy  “Rozpocznij”.
Możemy obserwować postępy każdego uczestnika, tempo pracy, procentowy rozkład poprawnych odpowiedzi. Po zakończonym zadaniu uzyskujemy gotowy raport, który warto omówić z uczniami.  

Wszystkie nasze testy trafiają do “Mojej biblioteki”, a wyniki poszczególnych testów z wszystkimi danymi do “Raportów”. Procentowy wynik, jeśli istnieje taka konieczność może być odniesieniem do ocen, które nasi uczestnicy otrzymali. 

Reakcja moich uczniów?:

„Proszę nam jeszcze coś zadać!”

opracowała: 

Anna Przyborska-Borkowicz

dr Nauk Humanistycznych w zakresie Pedagogiki ze specjalnością Komunikacja Społeczna

specjalistka ICT  i innowacji pedagogicznych

Microsoft Innovative Education Trainer

założycielka platformy edukacyjnej wiesz.to

wykładowca  Uniwersytetu Wrocławskiego