Warsztat pracy nauczyciela TIK

Narzędzia cyfrowe – Mentimeter

W warsztacie pracy nauczyciela wykorzystującego TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) niejednokrotnie stosuje się narzędzia internetowe, ułatwiające zebranie informacji od anonimowych uczestników, gdy odpowiedzi są bardziej istotne, niż fakt, kto ich udzielił. Do aktywności typu ewaluacja, wprowadzenie nowego tematu, sprawdzenie sposobów kojarzenia danego zjawiska na lekcjach/zajęciach/radach może służyć mentimeter. 

http://www.mentimeter.com

Narzędzie do pomiarów, szybkiej reakcji zwrotnej, głosowania i rankingów

Mentimeter jest aplikacją internetową do tworzenia prezentacji z informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym. Jej głównym atutem jest duża liczba szablonów do wykorzystania i łatwość obsługi. 

Od czego zacząć? 

  1. Logowanie. 

Wejdź na stronę www.mentimeter.com

– zarejestruj się (najprościej kontem gmail) według instrukcji, wpisując w polach dane.

Uzyskujemy dostęp do interfejsu użytkownika.

  1. Przejrzenie aplikacji – nawigowanie. 

Po prawej stronie ekranu otrzymujemy menu (listwę, pasek narzędzi):

  • My presentation – moje prezentacje
  • Inspiration – inspiracje
  • Branding&Colors – wizerunek prezentacji

W górnej części ekranu po środku znajduje się przycisk “+New presentation”. Klikając tu jesteśmy przekierowani do strony tytułowej naszej nowej prezentacji. Wpisujemy hasło, tytuł, zagadnienie. 

Spośród wyświetlających się szablonów wybieramy interesujący nas i wprowadzamy treść pytania, zadania, ankiety itp. Podczas zapisywania automatycznie generuje się kod, który odbiorcy wpisują na swoich urządzeniach, aby móc odpowiedzieć. 

Mentimeter oferuję rozległą siatkę szablonów w formie mapy myśli, otwartych odpowiedzi, skalowania, rankingów, prezentacji. 

W prawym dolnym rogu wraz z ikoną pokazuje się liczba uczestników udzielających odpowiedzi. 

  1. Udostępnianie. 

Po naciśnięciu klawisza “Present” zostajemy przekierowani do strony głównej  prezentacji, którą możemy wyświetlić uczniom na pulpicie, tablicy interaktywnej, możemy też skopiować link i przesłać go odbiorcom. 

Reakcja odbiorców?

O wiele chętniej udzielają rozbudowanych i otwartych odpowiedzi, działają bardzo szybko, przez co ja, niemal w czasie rzeczywistym uzyskuję spektrum odpowiedzi na interesujący mnie temat. To rewelacyjne narzędzie używam kilka-kilkanaście razy dziennie, prowadząc zajęcia. 

opracowała:

Anna Przyborska-Borkowicz

dr Nauk Humanistycznych w zakresie Pedagogiki ze specjalnością Komunikacja Społeczna

specjalistka ICT  i innowacji pedagogicznych

Microsoft Innovative Education Trainer

założycielka platformy edukacyjnej wiesz.to

wykładowca  Uniwersytetu Wrocławskiego