Warsztat pracy nauczyciela TIK

Office 365 dla edukacji

NA CO POWINNIŚMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS WDRAŻANIA PAKIETU BIUROWEGO OFFICE 365?

Umiejętności współczesnego nauczyciela w zakresie kompetencji cyfrowych są bardzo zróżnicowane. Dlatego to do obowiązków dyrektora placówki i administratora sieci należy odpowiednie przygotowanie rady pedagogicznej do wdrożenia nowych technologii, przygotowania szkoły do wprowadzenia TIK i edukacji zdalnej. Obowiązki te z jednej strony dotyczą spraw technicznych (takich jak: sprzęt, narzędzia, pakiet biurowy), formalnych (takich jak: procedury, zasady) oraz komunikacyjno-społecznych. Nie bez przyczyny kładę nacisk na słowo „przygotowanie”, które powinno odbyć się w odpowiednim czasie, zakresie godzin dostosowanym do każdego pracownika (np. podział na grupy zaawansowane i niezaawansowane) i z odpowiednim wsparciem specjalistycznym (szkolenia wewnątrzszkolne i/lub firm zewnętrznych). Na tyle, na ile jest to możliwe, należy przetestować też rozwiązania z uczniami i ich rodzicami. Stres, pośpiech, presja zewnętrzna nie sprzyja uczeniu się również w tym obszarze. Zestresowany nauczyciel, zaliczający w pośpiechu szkolenie, na które – podobnie jak 100% jego kolegów i koleżanek z pracy – skierował go dyrektor, który sam nie uczestniczy w szkoleniu, nie wpływa dodatkowo na motywację nauczyciela i jego zaangażowanie.

Przy wdrażaniu MS Office 365 Rada Pedagogiczna powinna:

  1. otrzymać wsparcie w postaci szkolenia, webinarium itp. przed rozpoczęciem wdrażania oprogramowania;
  2. przeprowadzić symulacje, testy, próby przed rozpoczęciem wdrażania oprogramowania;
  3. ustalić spójny sposób komunikacji wizerunkowej (opisy grup, klas);
  4. ustalić spójny sposób komunikacji z uczniami (np. czat, outlook) – wielość kanałów z uczniami i ich rodzicami jest nieskuteczna;
  5. ustalić spójny sposób zapisu zadań: (np. w zakładce MS TEAMS dokładny instruktaż zadań w punktach, szablony formularzy do sprawdzianów, sposób oceniania);
  6. ustalić procedury w sytuacjach nieobecności uczniów, braku kontaktu z uczniami, braku pracy uczniów mimo zalogowania na zajęcia;
  7. stworzyć zespoły dodatkowe tylko dla nauczycieli (np. samouczki, manuale, tutoriale) – kompetencje cyfrowe jako kompetencje miękkie nauczycieli dla wielu osób są nowością, dla wielu trudnością, należy szczególnie w tym zakresie wspierać się, pomagać sobie i dzielić się umiejętnościami;
  8. w każdym zespole umieścić jako członka dyrektora szkoły, to ułatwi przepływ informacji, umożliwi hospitacje itp.

Powodzenia!