Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie – dobre praktyki w 20 punktach.

Posted on

To, co sprawdza się na zajęciach, lekcjach i spotkaniach stacjonarnych najczęściej nie sprawdza się w edukacji zdalnej. Lekcja zdalna nie powinna być wiernym odzwierciedleniem lekcji stacjonarnej. Sposoby komunikacji bezpośredniej rządzą się innymi prawami, niż sposoby zapośredniczone. Czynności wykonywane na lekcjach w klasie, przeniesione do sieci, mogą być czystą stratą czasu i wpływać niekorzystnie na koncentrację […]

Warsztat pracy nauczyciela TIK

Narzędzia cyfrowe – MS Office 365

Posted on

PAKIET BIUROWY MS OFFICE 365  Przewodnik dla nauczycieli Office 365 A1 dla edukacji jest bezpłatnym pakietem dla szkół, nauczycieli, uczniów, pracowników administracyjnych. Pakiet zawiera zbiór aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft. Wszystkie usługi są automatycznie aktualizowane i nie wymagają zapisu na dodatkowych nośnikach.  Atutem jest zgromadzenie narzędzi niezbędnych do zarządzania edukacją i do dydaktyki […]

Warsztat pracy nauczyciela TIK

Narzędzia cyfrowe – Coggle

Posted on

Coggle – mapowanie myśli Jednym z najbardziej skutecznych sposobów notowania, przekazywania i przechowywania treści oraz uczenia się jest mapowanie myśli (Mind Mapping). Ta angażująca synergiczną pracę obydwu półkul mózgowych metoda została opracowana przez Tony’ego i Barry’ego Buzana. Celem mind mappingu jest zwiększenie efektywności pracy, polepszenie i przyspieszenie progresu oraz usprawnienie pamięci. Szczegóły metody zostały opisane […]

Warsztat pracy nauczyciela TIK

Przewodnik po 14 niezbędnych aplikacjach w warsztacie nauczyciela TIK

Posted on

TUTORIAL SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Z  UŻYCIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I STACJONARNYCH,  W TYM TABLICACH INTERAKTYWNYCH  I EKRANACH DOTYKOWYCH MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW dr Anna Przyborska-Borkowicz Specjalistka oddolnych inicjatyw oświatowych i innowacji pedagogicznych Autorka scenariuszy komunikacyjnych w obszarze ICT Założycielka platformy edukacyjnej wiesz.to Trener w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój  – UE ZADANIA TIK (ICT) NARZĘDZIA […]

Koncentracja uwagi

Koncentracja uwagi – metoda wstępnego treningu

Posted on

Część pierwsza Pracując z uczniami, na jednych z pierwszych zajęć zawsze zadaję pytanie, czy kiedykolwiek usłyszeli polecenie: “skup się”? Pojawia się las rąk. W pracy zawodowej nie spotkałam ani jednej osoby, która nie usłyszała tego zdania w swoim kierunku choć raz. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Czy mamy permanentny problem z koncentracją uwagi? Czy jest ona […]

Warsztat pracy nauczyciela TIK

Narzędzia cyfrowe – Mentimeter

Posted on

W warsztacie pracy nauczyciela wykorzystującego TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) niejednokrotnie stosuje się narzędzia internetowe, ułatwiające zebranie informacji od anonimowych uczestników, gdy odpowiedzi są bardziej istotne, niż fakt, kto ich udzielił. Do aktywności typu ewaluacja, wprowadzenie nowego tematu, sprawdzenie sposobów kojarzenia danego zjawiska na lekcjach/zajęciach/radach może służyć mentimeter.  http://www.mentimeter.com Narzędzie do pomiarów, szybkiej reakcji zwrotnej, głosowania i […]

Warsztat pracy nauczyciela TIK

Narzędzia cyfrowe – Quizizz

Posted on

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA TIK W warsztacie pracy nauczyciela wykorzystującego TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) przydatne są aplikacje.  Quizizz – quizy, testy, ankiety, sprawdziany, kartkówki https://quizizz.com/ Quizizz jest platformą w chmurze. Jako bezpłatne narzędzie do realizowania zadań i interakcji może być wykorzystane do nauki, zabawy, testowania i sprawdzania wiedzy. Duża popularność wśród edukatorów, nauczycieli i uczniów wskazuje na […]